Adriano Požarić

Urednik je časopisa Turizam info, B2B časopisa namijenjenog profesionalcima u turizmu, čime se bavi posljednjih 13 godina. Stručnjak je za marketing i kampanje u tiskanim medijima poglavito za turističke subjekte, te komunikaciju prema ključnim kupcima kroz e-mail newsletter kampanje. Osnivač je kongresnog ureda grada Opatije, te aktivni sudionik na brojnim pokretanjima turističkih projekata. Predavač je na nizu važnih konferencija u regiji na temu marketinga u turizmu.