Jadran Kapović

HGSS

Jadran je stručni administrator za informiranje i analitiku u Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja. HGSS-u je pristupio 2011., a 2016. godine položio je licenciju za spašavatelja.

Od mladih se dana bavi informatikom, pa je 2015. postao dopročelnik i voditelj odjela informiranja Komisije za informiranje i analitiku HGSS-a, što u prvom redu podrazumijeva internu komunikaciju te odnose s medijima.

Njegov je rad najvidljiviji kroz internetsku stanicu HGSS-a te njihove društvene mreže, pogotovo kroz genijalne i duhovite objave namijenjene turistima.

Odlično odmjerena doza humora itekako je pojačala preventivnu funkciju poruka, koje nalaze put i oduševljavaju i brojne strane turističke agencije te veleposlanstva akreditirana u Hrvatskoj.

Copyright Info Lab Mediji d.o.o. 2018